303, JAN. 2015 {NOCTURNE, KEVIN TAYLOR RESTAURANT GROUP, STANLEY MARKETPLACE}